Disclaimer

Disclaimer

Risicowaarschuwing: investeren in digitale valuta, aandelen en andere effecten, grondstoffen, valuta’s en andere afgeleide beleggingsproducten (bijv. contracts for difference (“CFD’s) is speculatief en gaat gepaard met een hoog risiconiveau.  Elke investering is uniek en brengt unieke risico’s met zich mee..

Cryptocurrencies kunnen sterk schommelen in prijzen en zijn daarom niet geschikt voor alle beleggers. Het verhandelen van cryptocurrencies staat niet onder toezicht van een EU-regelgevingskader. Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Alle gepresenteerde handelshistorie is minder dan 5 jaar oud, tenzij anders vermeld en is mogelijk niet voldoende als basis voor beleggingsbeslissingen. Uw kapitaal is in gevaar.

Bij het handelen in aandelen loopt uw kapitaal risico.

Prestaties uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. De gepresenteerde handelshistorie is minder dan 5 jaar oud, tenzij anders vermeld en is mogelijk niet voldoende als basis voor beleggingsbeslissingen. De prijzen kunnen zowel dalen als stijgen, prijzen kunnen sterk schommelen, u kunt worden blootgesteld aan wisselkoersschommelingen en u kunt het bedrag dat u investeert, geheel of gedeeltelijk verliezen. Investeren is niet voor iedereen geschikt. Zorg ervoor dat u de risico’s en legaliteit volledig begrijpt. Als u niet zeker bent, zoek dan onafhankelijk financieel, juridisch, fiscaal en/of boekhoudkundig advies. Deze website biedt geen beleggings-, financieel, juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies. Sommige links zijn partnerlinks.

Houd er rekening mee dat het gebruik van deze website en/of haar kenmerken, het handelen in een bepaalde investering en/of het aangaan van een relatie met een bepaalde broker of Forex en andere markten mogelijk niet voldoet aan de wetten, voorschriften of andere wettelijke vereisten van het land waar u woont. Deze site is niet bedoeld voor gebruik in rechtsgebieden waarin de beschreven handel of investeringen verboden zijn en mag alleen door dergelijke personen worden gebruikt op de wettelijk toegestane manier. Wij garanderen niet en kunnen niet garanderen dat uw gebruik van deze website en/of de functies ervan winst zal genereren. Alle meningen, nieuws, recensies, onderzoeken, analyses, prijzen of andere informatie op deze site of die via deze site wordt aangeboden of verstrekt, worden alleen geleverd op een ‘as is’-basis als algemeen marktcommentaar en/of meningsuitingen. Informatie is mogelijk niet volledig, nauwkeurig of actueel en is mogelijk niet geschikt voor elk individu, noch een geschikte basis voor een investeringsbeslissing.

Disclaimer

Zonder afbreuk te doen aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, door het gebruik van deze website erkent u en stemt u in met het volgende.

U gebruikt deze website en de informatie verstrekt op of via deze website en/of de functies ervan op eigen risico. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, zijn deze site, de eigenaren, exploitanten en partners en haar en hun respectievelijke werknemers en functionarissen niet aansprakelijk voor kosten, verlies, aansprakelijkheid of kosten die u of iemand anders oploopt als gevolg van het gebruik of vertrouwen op (of niet in staat zijn om te gebruiken of vertrouwen op) deze website en/of een van de bijbehorende functies, het aangaan van een relatie met een broker of Forex en andere markten, of het handelen in een belegging (inclusief, om twijfel te voorkomen, maar zonder beperking directe, indirecte, gevolg- en/of economische verliezen).

Er wordt geen verklaring, garantie, toezegging, verzekering of garantie (expliciet of impliciet) gedaan of gegeven met betrekking tot de beschikbaarheid, adequaatheid, nauwkeurigheid, volledigheid, redelijkheid of geschiktheid van de informatie of meningen die op of via deze site worden verstrekt of weergegeven en/of de functies ervan (inclusief in telefoongesprekken, e-mails, Livechat, SMS of andere vormen van communicatie (indien van toepassing)). De inhoud en kenmerken van deze website kunnen op elk moment worden verbeterd of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving of reden. Er is geen verplichting om u op de hoogte te stellen van eventuele correcties of wijzigingen.

Houd er rekening mee dat sommige links op deze site u doorverwijzen naar de websites van derden. Niettegenstaande een dergelijke relatie wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor het gedrag van een derde partij, noch voor de inhoud of functionaliteit van hun websites of applicaties. Een hyperlink naar of positieve verwijzing naar of beoordeling van een broker of Forex en andere markten mag niet worden opgevat als een goedkeuring van de producten of diensten van die broker of Forex en andere markten. Handelen met of via een broker of Forex en andere markten zal onderworpen zijn aan de gebruiksvoorwaarden of zaken van die broker of Forex en andere markten en er kunnen kosten/commissies verschuldigd zijn. Zorg ervoor dat u de voorwaarden hebt gelezen en begrijpt voordat u handelt.