Smart contracts

Wat is een smart contract?

Smart contracts zijn een makkelijke manier om geld, eigendommen, aandelen of andere waardevolle zaken in een transparante en conflict-vrije manier over te dragen van persoon x naar persoon y. Het beste aan smart contracts is dat deze vastgelegd worden op blockchain van een bepaalde munt. Tussenpersonen zijn in dit geval overbodig. 

Om smart contracts met een voorbeeld uit te leggen nemen we een snoepautomaat. Wanneer je bijvoorbeeld een huis wilt kopen, moet je eerst naar een notaris gaan die alles op papier gaat zetten. Voor deze papierwerken  betaal je x aantal duizenden euro’s. En dan heb je nog de kost van het huis dat je wilt kopen. Smart contracts zorgen ervoor dat de tussenpersoon overbodig is. Wanneer je dus een bitcoin of andere munt in de “snoepautomaat” steekt kies je simpelweg het huis dat je wilt kopen en je verkrijgt de eigendom verklaring. 

Buiten het overbodig maken van de tussenpersonen zorgen smart contracts er ook voor dat er regels gedefinieerd zijn waaraan beide partijen zich moeten houden. Indien deze regels niet worden gerespecteerd of nageleefd, heeft zijn er ook straffen vastgelegd in het smart contract.

Kort gezegd een smart contract is:

  1. Een overeenkomst tussen twee mensen in de vorm van computercode. 
  2. Smartcontract werken op de blockchain, alle transacties die dus plaatsvinden worden ook in de blockchain opgeslaan en kunne nniet worden gewijzigd.
  3. Er zijn geen tussenpersonen nodig zoals een notaris, advocaat,..
  4. transacties vinden enkel plaats als aan alle voorwaarden van het contract voldaan is. 

Voorbeeld van een smart contract

Stel je gaat last minute naar een festival. Je hebt je tickets nog niet op voorhand gekocht. Aan de ingang van het festival staat de security om je ticket te controleren. Er komen dus enkel mensen binnen die hebben betaald. Dit hedendaags systeem kent echter wel enkele nadelen.  Meestal zullen er voor de dag zelf wel nog tickets beschikbaar zijn, dit is niet altijd het geval. Daarnaast kan het goed zijn dat je x aantal tijd moet wachten vooraleer je aan de beurt bent om een ticket te kopen. Het kan ook voorkomen dat er te veel tickets verkocht zijn geweest en dat veiligheidsmaatregelen ervoor zorgen dat je niet meer mag binnengaan op het festival. Daarnaast moet het personeel ook betaald worden voor het verkopen en controleren van tickets. 

Vertrouwen speelt ook een grote rol in dit proces. Een redelijk onwaarschijnlijk nadeel kan ook zijn dat de persoon achter het loket een kaart heeft gegeven die voor de vorige dag geldig was. Waardoor je niet meer binnen kan. Ook kan de security er ook niet altijd zeker van zijn dat het ticket dat je hebt gekocht effectief een pasje is voor het festival (laten we ervan uitgaan voor het voorbeeld dat de persoon heel goed tickets kan vervalsen). 

 

Een oplossing

Een oplossing zijn Smart contracts. Er wordt een contract opgesteld in de blockchain met de volgende instructies. Indien persoon A bedrag X betaalt, dan krijgt persoon A een festival ticket van persoon B. De regels zijn dus duidelijk indien persoon A niet betaalt, gaat het contract niet door en krijgt hij/zij geen ticket. Doordat het contract op de blockchain staat, kan iedereen controleren of het contract klopt. Daarbij hoeft niemand ook de identiteit van persoon A en persoon B te kennen.

De voorbeelden in bovenstaand voorbeeld worden dus opgelost. Er is geen tussenpersoon meer nodig want het contract ligt op de blockchain, het contract wordt automatisch uitgevoerd. Ten tweede wordt het contract online uitgevoerd waardoor er geen wachtrijen meer gecontroleerd worden voor het controleren van tickets. Je hoeft enkel je public key te laten zien waar de tickets naartoe zijn gestuurd en het festival kan er zeker van zijn dat je geen valse tickets bezit. 

Natuurlijk is dit vandaag de dag ook al zo. Je koopt je ticket online, je krijgt het in je mailbox, je toont de code op van in je mail om te laten scannen aan de ingang. Het doel van bovenstaand voorbeeld was om het concept duidelijk te maken.

Smart contracts in de praktijk

Slimme contracten kunnen in praktisch elke sector gebruikt worden. De meest voor de hand liggende praktijk is de financiële sector maar er zijn ook andere sectoren waar deze toegepast kunnen worden.

Verzekeringsbedrijven

Het kan soms weken tot maanden duren vooraleer een claim verwerkt is bij verzekeringsmaatschappijen. Dit is zowel een probleem voor de klant als de verzekeringsmaatschappij. De klant moet lang wachten op hun geld en de verzekeraar wordt geconfronteerd met zaken als ongewenste administratieve kosten en ontevreden klant. 

Smart contract maken hier komaf mee. De processen kunnen vereenvoudigd worden en geautomatiseerd worden. Wanneer er een claim gemaakt is, moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden eenmaal de klant alles in orde heeft gebracht, wordt de claim uitgekeerd. Bijvoorbeeld bij een natuurramp gaan alle mensen die schade hebben geleden direct naar de verzekeraar bellen om geld te claimen om hun huis terug op te kunnen bouwen. Bij een natuurramp zijn er honderd tot duizendtallen claimaanvragen waardoor de verzekeraar niet mee kan. Alle specifieke details, zoals de omvang van verlies door schade en de hoogte van de claim kunnen op een blockchain bewaard worden.Op de manier kan het geld automatisch uitgekeerd worden.

Meer over Blockchain binnen de verzekeringssector ⇒ 

Vastgoed

Je kunt meer geld verdienen door slimme contracten. Gewoonlijk, als je je appartement bij iemand wilt huren, moet je een tussenpersoon zoals Craigslist, een vastgoedbedrijf of een krant betalen om te adverteren en dan moet je iemand betalen om te bevestigen dat de persoon huur heeft betaald en is doorgegaan. Het enige dat u hoeft te doen bij een smart contract, is betalen via bitcoin of een andere munt en uw contract coderen op de blockchain. Wordt er niet voldaan aan de voorwaarden van het huurcontract en is er een conflict tussen huurder en verhuurder, dan kunnen de voorwaarden van het contract door alle belang hebbende geraadpleegd worden (Politie, rechter,…). Meer over Blockchain in de vastgoedmarkt ⇒

IOT

De IoT-technologie wordt gebruikt om alledaagse apparaten op het internet aan te sluiten om de onderlinge verbindingen van de systemen met behulp van sensoren te verbeteren. Deze apparaten kunnen worden aangesloten op het blockchain-systeem om een overzicht te houden van alle producten en processen in de lus. In een algemeen scenario kunt u bijvoorbeeld een verkeerde bestelling ontvangen terwijl u iets online winkelt, maar met de combinatie van Blockchain en IoT, kan het product en de locatie ervan op elke stap worden gevolgd, inclusief het magazijn, transport, verzending naar uw deur. Een volledig geautomatiseerd systeem zorgt ervoor dat het juiste product bij de juiste persoon wordt afgeleverd.

De sensoren die bij het systeem zijn betrokken, creëren hun eigen knooppunten op blockchain en met behulp van slimme contracten kan de locatie en het bezit van het betreffende product worden getraceerd. Een slim contract houdt de locatiestatus gedurende het hele proces up-to-date totdat het product wordt geleverd. Dit helpt bij het garanderen van de juistheid van het product vanaf de eerste verzending tot aan de levering.

Leningen

Hypotheekovereenkomsten zijn complex, omdat er veel gegevens in zijn opgenomen, zoals het inkomen van de hypotheekhouder, de kredietscore en de uitgaven. Om door te gaan met hypothecaire leningen, is het uiterst noodzakelijk om deze details te controleren. Dit proces gaat vaak in de handen van tussenpersonen en derden, waardoor het langdurig en lastig wordt voor zowel de kredietgever als de kredietaanvrager.

Het gebruik van slimme contracten in deze situatie is gunstig vanwege meerdere redenen. Het belangrijkste is de eliminatie van de tussenpersonen om een langdurig proces en verwarring te voorkomen. Bovendien kunnen alle details worden opgeslagen op één locatie die te allen tijde voor beide partijen toegankelijk is.

Meer over blockchain binnen de banksector 

Arbeidscontracten

Arbeidsovereenkomsten zijn een ander gebied waar slimme contracten nodig zijn. Als een van de partijen, d.w.z. de werkgever of de werknemer, niet aan de gestelde verwachtingen voldoet, kunnen de voorwaarden van de overeenkomst in het gedrang komen. Dit leidt tot een gebrek aan vertrouwen dat wordt opgelost door slimme contracten. Door één slim contract voor beide partijen te gebruiken, kunnen de voorwaarden en voorwaarden duidelijk worden gemaakt om de eerlijkheid te vergroten. Deze records kunnen van alles zijn zoals salarisbedrag, takenverantwoordelijkheden enz. Zodra deze transacties zijn vastgelegd in slimme contracten, kunnen ze worden bekeken in geval van een conflict. Dit zal de relatie werknemer-werkgever verbeteren.

Bovendien kunnen slimme contracten worden gebruikt om de loonbetalingsverwerking eenvoudiger te maken, zodat de gewenste werknemer het afgesproken bedrag binnen een specifieke periode ontvangt. Ook in het geval van tijdelijke arbeid waarbij de werkgever, werknemer en een agentschap betrokken zijn, kunnen slimme contracten worden gebruikt om transparantie te introduceren. Dit voorkomt dat de agentschappen de contractduur van de werknemer verstoren zodra hij / zij is ingehuurd door het bedrijf. Eventuele wijzigingen in termen kunnen worden opgespoord met behulp van slimme contracten.

Logistiek

Supply chain management omvat de stroom van goederen en producten van de beginfase tot de laatste fase. Als een belangrijk onderdeel van veel industrieën is het goed functioneren van een supply chain cruciaal voor bedrijven. Supply chain management is geen taak voor één persoon en dus zijn er verschillende entiteiten bij betrokken. Slimme contracten in de toeleveringsketen kunnen eigendomsrechten registreren terwijl de producten worden overgedragen via de supply chain. Iedereen in het netwerk kan de locatie van het product op elk gewenst moment volgen.

Het eindproduct kan tijdens elke fase van het leveringsproces worden gecontroleerd tot het de eindklant bereikt. Als een item verloren gaat in het proces, kunnen slimme contracten worden gebruikt om de locatie te detecteren. Als een belanghebbende er niet in slaagt om de contractvoorwaarden na te leven, is het voor het hele systeem transparant om te zien. Slimme contracten brengen transparantie in het totale supply chain-systeem.

Slimme contracten hebben bepaalde voordelen voor veel industriesectoren, zoals het verlagen van overheadkosten, het bieden van transparantie en het besparen van tijd. Hoewel ze betrouwbaarder, veiliger en efficiënter zijn in vergelijking met papieren contracten, moet ervoor worden gezorgd dat de risico’s van codecorruptie worden voorkomen. Naarmate bedrijven vooruitgaan en digitale processen accepteren, is risicobewustzijn een integraal onderdeel.

Hoe kan je munten verdienen met smart contracts?

Simpel je verkoopt iets materieels of een dienst door middel van een smart contract. Indien persoon x zijn diensten aanbiedt in ruil voor cryptomunten, dan kan persoon y beroep doen op deze diensten. Indien er niet voldaan wordt aan de voorwaarden in het contract bv persoon x is een schilder en de kamer is maar half geschilderd, dan wordt persoon y niet betaalt totdat alles in orde is. 

Conclusie

Het potentieel van slimme contracten kan niet worden beperkt. Ze kunnen worden gebruikt voor kleine reguliere overeenkomsten, maar ook voor overheden en bedrijven. Ze laten traders en kopers toe om hun aankopen in de supply chain te volgen, waardoor het vertrouwen toeneemt.

Derden zoals advocaten, overheidsinstanties vragen vergoedingen voor het maken van overeenkomsten. Slimme contracten besparen dit geld door de noodzaak voor dergelijke tussenpersonen te elimineren. Als het gaat om het gebruik van slimme contracten, hoeven we alleen maar de code te controleren voordat de uitvoering plaatsvindt, waarna alles op een elektronische manier wordt gedaan. Slimme contracten bieden ons de mogelijkheid om onze routinetransacties en -processen meer gestroomlijnd en geautomatiseerd te maken.

De basis van slimme contracten zijn interfaces, bedrijfsregels en gegevens. Met zich ontwikkelende technologie moeten slimme contracten ook worden bijgewerkt om compatibiliteitsproblemen met besturingssystemen te voorkomen en hun gerichte functies correct uit te voeren. Hoewel slimme contracten zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden, kunnen ze met bepaalde kwetsbaarheidsaanvallen worden geconfronteerd. Om van slimme contracten een onderdeel van ons dagelijks leven te maken, moeten zowel cybersecurity-praktijken als platforms voor het maken van slimme contracten van tijd tot tijd worden bijgewerkt.