Wat is Blockchain technologie?

Mensen die zelfs nog nooit een cryptomunt hebben gekocht begrijpen in zekere mate wat het is.  Op het internet zijn er honderden sites die uitleggen wat de blockchain is. Hoe dan ook, de uitleg blijft min of meer te technisch.

Kort gezegd is de blockchain een grootboek waar elke transactie in vastgelegd wordt. Iedereen bezit een kopie over dit grootboek. Elke block in een blockchain kan gezien worden als een pagina. Vooraleer er verder ingegaan wordt over wat blockchain is moet je eerst verstaan welk probleem blockchain technology oplost.

Welk probleem lost de blockchain op?

Wanneer je vandaag een betaling uitvoert, log je in op je banking app, vul je het overschrijvingsformulier in en verzend je x aantal euro’s. Het probleem hierbij is, dat we een derde persoon nodig hebben in dit geval de bank die de transactie gaat goedkeuren of afkeuren. We vertrouwen ook dat de bank het correcte bedrag van jouw rekening  zal nemen en verplaatsen naar de ontvanger zijn rekening. Dit kan een probleem vormen wanneer een bediende het verkeerde bedrag expres overschrijft.

Aan de hand van onderstaand voorbeeld zal het duidelijk worden hoe blockchain dit probleem oplost.

Case

Je bent samen met een aantal vrienden op stap in het buitenland. Na een aantal dagen locaties bezoeken, is je geld op. Je belt naar huis en vraagt om geld te storten zodat je de resterende dagen kan overleven. Je ouders zeggen dat ze geld zullen overschrijven.

Wat zal er gebeuren, je ouders openen hun mobile banking app en schrijven €100 over naar jou bankrekening. De accountmanager bij de bank krijgt je overschrijving door en zal vervolgens checken als je ouders genoeg geld hebben staan op hun bankrekening. Gelukkig voor jou hebben je ouders dit bedrag staan. De accountmanager zal vervolgens de transactie goedkeuren. En jij zult het geld van je ouders ontvangen. 

In het transactieregister zal er vervolgens staan

Datum:xx/xx/xxxx Tjid: xx:xxu.
Ouders—————- zoon in buitenland €100

Wat is er zojuist gebeurd? Jij en je ouders vertrouwden allebei op de bank om je geld te beheren. Er was geen echte fysieke verplaatsing van geld tussen fysieke rekeningen om het geld over te maken. Het enige dat nodig was, was een inschrijving in het register/logboek. Of preciezer: een vermelding in een logboek die noch je ouders, noch jij beheert of bezit.

Om vertrouwen tussen personen tot stand te brengen zijn we afhankelijk van individuele derde partijen. Jarenlang waren we afhankelijk van deze tussenpersonen om elkaar te vertrouwen. Je zou je kunnen afvragen, “wat is het probleem, afhankelijk van deze derde partij?”

Het probleem is dat ze enkelvoudig zijn. Als er een chaos in de samenleving moet worden ontketend, volstaat het dat één persoon /organisatie opzettelijk of onopzettelijk corrupt wordt.

  • Wat als het register waarin de transactie is vastgelegd,wordt vernietigd door een brand?
  • Wat als uw accountmanager per ongeluk €150 in plaats van €100 had ingetikt?
  • Wat als de bankbediende de fout met opzet heeft doorgevoerd?

Zou er een systeem kunnen zijn waarbij we nog steeds geld kunnen overmaken zonder de bank nodig te hebben? Met andere woorden kunnen we derde partijen uit het proces halen om zo efficiënter te werk te gaan? 
Is er een manier om het register bij elkaar te houden in plaats van dat iemand anders(bankbediende) het voor ons doet?

Het antwoord op deze vraag is: Blockchain.

Blockchain is een methode om het register zelfstandig bij elkaar te houden in plaats van afhankelijk te zijn van iemand anders om dezelfde taak voor ons te volbrengen.

Hoe werkt Blockchain nu precies?

Een van de fundamentele waarden van een blockchain is dat er een aantal core values vastgelegd worden in de code. Dit kan gaan over het aantal transacties dat in een block kunnen geregistreerd worden maar ook het maximum aantal munten dat bestaan. 

Blockchain technologie kan enkel werken als er voldoende mensen zijn die niet afhankelijk willen zijn van een derde partij (in dit geval de bank). 

Enkel als er voldoende mensen zijn, kan het register zelfstandig onderhouden worden.

Hoeveel mensen zijn “voldoende” om de Blockchain te doen werken?
In principe zijn 3 mensen voldoende. Voor het voorbeeld in deze case nemen we aan dat er 20 mensen zijn die hun bank willen opgeven. Onderling is iedereen overeengekomen dat ze altijd over elkaars details beschikken. Dit weliswaar zonder de identiteit van de andere deelnemers te kennen.

Wat heb je nodig?

Iedereen start met een lege pagina. Deze pagina is ook bekend als “een Block”. Naarmate we verder gaan, zullen deze 20 personen pagina’s(blocks) blijven toevoegen aan hun huidige lege mappen(chain). En deze verzameling pagina’s vormt het register(blockchain) dat de transacties bijhoudt.

 Wat gebeurd er als er een transactie plaatsvindt?

Iedereen zit in het netwerk met een lege pagina en een pen in hun handen. Alle deelnemers zijn klaar om een transactie te noteren die binnen het systeem plaats zal vinden.

Nu, deelnemer 2 wenst €10 naar deelnemer 9 te sturen.

Om de transactie te maken, schreeuwt deelnemer 2 en deelt iedereen mee: “Ik wil €10 overzetten naar deelnemer 9. Dus, iedereen noteer het op uw pagina. “
 Vervolgens zal iedereen kijken naar de gedeelde accountdetails waarover ze beschikken van deelnemer 2. Iedereen controleert of deelnemer 2 voldoende saldo heeft om €10 naar deelnemer 9 over te zetten. Als ze voldoende saldo heeft, noteert iedereen de transactie op hun blanco pagina.

*De eerste transactie heeft plaatsgevonden.*
*De transactie wordt als voltooid beschouwd.*
*Er blijven transacties gemaakt worden.*

Naarmate de tijd verstrijkt, voelen meer mensen in het netwerk de behoefte om geld over te dragen aan anderen. Wanneer ze een transactie willen doorvoeren, maken ze dit bekend aan iedereen in het systeem. Zodra een persoon naar de aankondiging luistert, schrijft hij deze op zijn of haar pagina.

Deze oefening gaat door totdat iedereen op de huidige pagina geen ruimte meer heeft.
We gaan ervan uit dat een pagina ruimte heeft om 10 transacties te registreren. Eenmaal de 10e transactie plaats heeft gevonden is er geen plaats meer voor een elfde transactie. 

Vervolgens wordt de pagina voorzien van een encryptie en nemen we er een nieuwe nieuwe pagina bij. Op deze pagina schrijft iedereen dan transactie 11 tot en met 20 op enzovoort.

De pagina versleutelen

Wat wordt er gedaan met de eerste pagina dat volledig gevuld is?
Deze pagina moeten we dus verzegelen met een unieke sleutel die iedereen in het netwerk eens is. Door deze te verzegelen, zorgen we ervoor dat niemand wijzigingen kan aanbrengen zodra de kopieën in de map van iedereen zijn opgeborgen – niet vandaag, niet morgen en zelfs niet na een jaar. Eenmaal in de map blijft deze altijd in de map verzegeld. Bovendien vertrouwt iedereen op de inhoud van de pagina als iedereen het zegel vertrouwt. En deze verzegeling van de pagina is de moeilijkheid van deze methode ook wel bekend als mining. Als de pagina verzegeld is, spreken we van een geminde pagina.

Eerder in deze case gaf de accountmanager ons het vertrouwen dat wat hij ook in het register heeft geschreven nooit zal worden gewijzigd. In een gedistribueerd en gedecentraliseerd systeem: de Blockchain, zal deze zegeling in plaats daarvan het vertrouwen verschaffen. 

 

Conclusie

Blockchain technologie zorgt ervoor dat derde partijen overbodig worden. Doordat er geen derde partijen meer nodig zijn om een transactie uit te voeren, vallen er ook heel wat risico’s weg. Deze technologie zal de volledige financiële sector veranderen. Hoe meer mensen begrijpen wat de voordelen van deze technologie zijn, hoe sneller bedrijven met grote financiële vermogens in cryptomunten en blockchain technologie zullen investeren.

Bronnen:
Blockgeeks
Hackernoon
Wikipedia