Wat is een “Fork”?

Alles begint bij het verstaan van wat de Blockchaintechnologie is.
Kort gezegd is de blockchain technologie een gedistribueerd grootboek. Dit wilt zeggen dat iedereen die van de Blockchain gebruik maakt over dezelfde kopie van het grootboek beschikt.

Zo’n grootboek bestaat uit “blocks” of zoals ik ze noemde bij de uitleg wat blockchain is, “Pagina’s”. Deze Blocks blijven continue groeien doordat er gegevens (transacties) aan deze blocks worden toegevoegd. Wanneer de block het maximum aantal transacties bereikt, wordt deze verzegeld en wordt er een nieuwe block gestart. Deze blocks worden op elkaar voortgebouwd waardoor ze als het ware een ketting vormen daarvan de naam “Blockchain”.

Een cryptomunt zoals Bitcoin of Ethereum zijn gedecentraliseerde netwerken. Dit wil zeggen dat alle deelnemers van dit netwerk overeenstemming moeten bereiken over een gemeenschappelijke reeks regels. Deze regels zijn van essentieel belang om de transacties te kunnen valideren. Het resultaat hiervan is een enkele keten van geverifieerde gegevens. Iedereen is het eens dat deze gegevens juist zijn aangezien ze aan alle regels voldoen.

Hoe ontstaat zo’n fork /vork nu precies?

Een “fork” komt voor wanneer een enkele Blockchain opgesplitst wordt in 2 Blockchains. De tweede Blockchain gaat dus een eigen leventje gaan leiden. Een fork kan onstaan door verschillende omstandigheden:

Een splits door middel van overeenstemming.

Wanneer er geen extra data/transacties meer aan de blocks kunnen toegevoegd worden, wordt de block geverifieerd en verzegeld/encrypt. Dit gebeurd door miners. De regel is wie het eerste de block kan encrypten, krijgt een beloning. Bij een splits door middel van overeenstemming, wordt de blockchain gesplitst in 2 Blockchains omdat 2 miners de block op het zelfde moment hebben geverifieerd.

Dit soort vorken is slechts tijdelijk. De Blockchain die vervolgens als eerste een nieuwe block kan verifiëren wordt de langste Blockchain. De langste Blockchain is de waarheid aangezien deze de meeste goedgekeurde informatie bezit. De andere versie van de Blockchain zal vervolgens verlaten worden.

Een verandering in de regels van het protocol

Dit wilt zeggen dat een groep gebruikers expres de codes vande blockchain zullen gaan aanpassen.
De motieven hiervoor kunnen verschillend zijn. Een reden kan zijn om nieuwe kenmerken te implementeren waardoor de blockchain beter gaat werken. Een andere reden kan zijn dat ze kernregels willen aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat ze de blocks groter gaan maken waardoor er meer transacties in opgeslagen kunnen worden. Deze aanpassingen zijn wel definitief!

Deze veranderingen kunnen onderverdeeld worden in 2 categorieën: soft en hard forks

Wat is een soft Fork?

Een soft fork is een software update. Deze update is combineerbaar met oudere versies van de Blockchain. Dit wilt zeggen dat gebruikers van de Blockchain die hun software niet hebben vernieuwd nog steeds de mogelijkheid hebben om transacties te valideren en blocks te encrypten.

Een soft fork is enkel makkelijk toe te passen wanneer een groot deel van de gebruikers van de blockchain deze update uitvoert.

Het maakt dus niet uit welke versie van de blockchain je hebt, de blockchain zal blijven werken. Transacties en nieuwe blokken zullen nog steeds toegevoegd worden aan de blockchain. Een persoon die de software update niet heeft gedaan zal na verloop van tijd wel nadelen ondervinden. Dit omdat bepaalde functies minder snel zullen werken. Een soft fork is dus altijd een graduele verbetering van de Blockchain software.

Een voorbeeld van een soft fork is bijvoorbeeld dat er een limiet wordt ingesteld op de grootte van een block. Vroeger konden de blocks maximum 1 MB data/transacties bevatten maar door de komst van de soft fork kan een block nog maar 800 KB data bevatten. De regels worden dus strenger. Als je je over de nieuwste versie van de software beschikt dan zullen blocks groter dan 800 KB niet meer geaccepteerd worden in de blockchain. Wanneer je nog over de oudere versie van de software beschikt zullen blocks van 1 MB wel nog geaccepteerd worden. De regels van de nieuwste versie van de software en de oudere versie van de software liggen niet in conflict met elkaar.

Wat is een Hard Fork?

Een hard fork of “harde vork” is een software verbetering dat niet toepasbaar is met vorige versies van de software. Met andere woorden een versoepeling van de regels. Alle gebruikers van de blockchain moeten deze software verbetering doorvoeren om nieuwe transacties te valideren. Diegene die niet hebben geupgraded naar de nieuwe versie zullen afgesplitst worden van het netwerk. Zij kunnen dus geen nieuwe transacties ontvangen of valideren van de nieuwe versie. De afgesplitste blockchain zal blijven bestaan zolang er transacties blijven gemaakt worden en blocks blijven gevalideerd worden door miners.

Een versoepeling van de regels kan zijn dat de nieuwe grootte van een block 2MB kan zijn. Dit is conflicterend met de oude regel waar een block maar 1 MB kan zijn. In dit geval zullen er 2 blockchains zijn: diegene waar er blokken van 1 MB gevalideerd zullen worden en een blockchain waar er blokken van 2 MB gevalideerd worden.

Sommige “harde vorken” zijn gepland terwijl andere hard forks ontstaan zijn door een conflict in de blockchain community.

Geplande harde vorken

Een geplande harde vork staat meestal al van het begin van het project op de roadmap van een project. Aangezien het een verbetering is aan de mogelijkheden en kenmerken van de blockchain zal de volledige community de software toepassen.

Dit zorgt er wel voor dat de oude blockchain afsterft. Dit komt omdat er niemand meer gebruik maakt van deze versie. Er wordt hier GEEN nieuwe munt gecreëerd.

Wanneer wordt er dan wel een nieuwe munt gecreëerd?
Je kan het al raden, dit gebeurt bij een ongeplande harde vork.

Ongeplande harde vork

Een ongeplande harde vork ontstaat doordat bepaalde groepen in de community het niet akkoord zijn met elkaar. De groep dat niet akkoord gaat met bepaalde regels in de blockchain zal zich afsplitsen. Door regels en stukken code aan te passen van de blockchain, creëren ze een nieuwe vorm van de blockchain. Zij zullen hun transacties in deze blockchain doorgeven. En de transacties zullen gevalideerd en gemined worden zoals bij de originele blockchain.

Bekende voorbeelden van deze ongeplande harde vorken zijn Bitcoin cash, Bitcoin gold, Litecoin, Ethereum classic,…

Waarom worden vorken als slecht aanzien?

Forks worden vaak geassocieerd met paniek binnen een cryptomuntgemeenschap. Wanneer 2 verschillende blockchains ontstaan, zal er uiteindelijk maar 1 het meest juist zijn. Slechts 1 blockchain overleeft. Transacties die dus gevalideerd zijn tijdens het ontstaan van de vorken, riskeren verloren te gaan.

Dit wilt zeggen als je transacties zich in de minst juiste versie van de blockchain bevinden deze verdwijnen. De munten dat je bij deze transacties zou krijgen gaat dus verloren.

Er moet extreem veel tijd en moeite ingestoken worden door de community en de ontwikkelaars om een vork op te lossen. Alle software moet door de community upgepdate worden naar de laatste versie. In deze community zittende bezitters van een munt maar ook de beurzen waar je de munt kan kopen alsook de bedrijven die de blocks valideren en encrypten.

Als er onzekerheid is over de blockchain van een munt,zullen mensen minder geïnteresseerd zijn in deze munt. Dit heeft dan weer effect op de prijs.

Wanneer de stabiliteit van een munt terugkomt en de prijs terug stijgt, kan de daling in prijs door de vork een zeer goede tijd zijn om deze munten aan te kopen.

Zorg er gewoon voor dat je ten tijde van een soft- of hardfork je munt offline veilig zet en tijdelijk geen transacties doet. Munten offline veilig bewaren kan je doen door middel van een wallet.